תכניות הלימודים

"היחידה לפיתוח מקצועי" מגוון תכניות גם למורים
אתר היחידה לפיתוח מקצועי
היחידה לפיתוח מקצועי: אימון
היחידה לפיתוח מקצועי: לימודי תעודה- כללי
היחידה לפיתוח מקצועי: למידה מרחוק
היחידה לפיתוח מקצועי: פיתוח אישי ומקצועי
מוזיקה
המסלול לטכנולוגיות מוזיקליות
תעודת הוראה במוזיקה
משפטים
המרכז למשפט מסחרי
המחלקה לכלכלה- לימודי חשבונאות
לימודי תעודה בחשבונאות
לימודים לבני הגיל השלישי- ברוקדייל
קורסים המתקיימים בתכנית ברקדייל
עבודה סוציאלית
תכניות הלימודים באתר לעבודה סוציאלית
ניהול ויישוב סכסוכים
תכנית ליישוב סכסוכים -באנגלית-
עריכה לשונית
התכנית לעריכה לשונית
מינהל המכללות והמכינות
לימודי ספרדית למטיילים- ספרדית למתחילים
ניהול יחסי ציבור לחברות ציבוריות וארגונים ציבוריים
שיווק דיגיטלי
הקמפוס ללימודי תעודה- מגוון תכניות ללימודי תעודה
פרקטיקה בחשבונאות
אתר "הקמפוס ללימודי תעודה"
המחלקה לתרבות צרפת
קורסי שפה
המכון לקידום ההוראה, הלמידה והאינטגרציה החברתית
המכון לקידום ההוראה, הלמידה והאינטגרציה החברתית