תכניות הלימודים

"היחידה לפיתוח מקצועי" מגוון תכניות גם למורים
אתר היחידה לפיתוח מקצועי
היחידה לפיתוח מקצועי: למידה מרחוק
אימון
מוזיקה
המסלול לטכנולוגיות מוזיקליות
תעודת הוראה במוזיקה
משפטים
המרכז למשפט מסחרי
המחלקה לכלכלה- לימודי חשבונאות
לימודי תעודה בחשבונאות
לימודים לבני הגיל השלישי- ברוקדייל
קורסים המתקיימים בתכנית ברקדייל
עבודה סוציאלית
תכניות הלימודים באתר לעבודה סוציאלית
ניהול ויישוב סכסוכים
תכנית ליישוב סכסוכים -באנגלית-
המחלקה לניהול
המחלקה לניהול
המערך לתוכניות ייעודיות- לימודי תעודה
המערך לתוכניות ייעודיות -לימודי תעודה
עריכה לשונית
התכנית לעריכה לשונית
הפקולטה למדעי החיים
חישוביות ביו רפואית
המחלקה לתרבות צרפת
קורסי שפה
המכון לקידום ההוראה, הלמידה והאינטגרציה החברתית
המכון לקידום ההוראה, הלמידה והאינטגרציה החברתית