תכניות הלימודים

מגוון תוכניות לימודי תעודה של המערך לתוכניות ייעודיות
אודות לימודי תעודה של המערך לתוכניות ייעודיות
לימודי מגדר: קורס נשיות, גבריות ויחסי מגדר
קורס ביואתיקה
קורס הכשרת מדריכים בהיסטוריה ותרבות יהודי יוון
קורס מנהלי שיתוף ציבור
קורס ניהול סיכונים ברפואה
קורס שיווק באינטרנט: קורס שיווק דיגיטלי
קורס תכנון ובניה - הכשרה מקצועית בתכנון ובניה
"היחידה לפיתוח מקצועי" מגוון תכניות גם למורים
אתר היחידה לפיתוח מקצועי
היחידה לפיתוח מקצועי: למידה מרחוק
אימון
מוזיקה
המסלול לטכנולוגיות מוזיקליות
תעודת הוראה במוזיקה
משפטים
המרכז למשפט מסחרי
המחלקה לכלכלה- לימודי חשבונאות
לימודי תעודה בחשבונאות
לימודים לבני הגיל השלישי- ברוקדייל
קורסים המתקיימים בתכנית ברקדייל
עבודה סוציאלית
תכניות הלימודים באתר לעבודה סוציאלית
ניהול ויישוב סכסוכים
תכנית ליישוב סכסוכים -באנגלית-
המחלקה לניהול
המחלקה לניהול
עריכה לשונית
התכנית לעריכה לשונית
הפקולטה למדעי החיים
חישוביות ביו רפואית
המחלקה לתרבות צרפת
קורסי שפה
המכון לקידום ההוראה, הלמידה והאינטגרציה החברתית
המכון לקידום ההוראה, הלמידה והאינטגרציה החברתית